Etusivu » Hyvät käytännöt

Hyvät käytännöt

Yksi tämän sivuston päätavoitteista on hyvien käytäntöjen tehokkaampi levittäminen. Eri puolilla maata toteutetaan hyviä ja tuloksellisia hankkeita ja otetaan käyttöön toimintamalleja. Tietoa näistä hankkeista ja toimintamalleista tulee levittää tehokkaasti, jotta niitä voidaan hyödyntää valtakunnallisesti.

Hyvät käytännöt –termi on tullut suosituksi turvallisuussuunnittelusta puhuttaessa. Yleisesti nämä ovat käytäntöjä, joiden tehokkuus turvallisuussuunnittelussa on todistettu arviointitutkimuksella. Näillä verkkosivuilla esitettyjt hyvät käytännöt ovat hankkeita tai toimintaa, jotka kunnat ovat katsoneet toimiviksi omalla alueellaan. Näistä hyvin harvasta on kuitenkaan tehty kattavaa tuloksellisuuden arviointia.

Tähän kerättyjen hyvien käytäntöjen ytimen muodostavat vuosina 2009 ja 2010 toteutetun kaupunkien turvallisuusohjelman yhteydessä kootut kaupunkien turvallisuutta edistävät hyvät käytännöt sekä vuoden 2012 lopulla kerätyt sisäisen turvallisuuden ohjelman hyvät käytännöt.. Hyviä käytäntöjä ovat toimittaneet kaupungit, poliisilaitokset, pelastuslaitokset ja järjestöt. Ne on myös koottu sisäasiainministeriön julkaisuihin:

Onnistumisen iloa - Turvallisuuden hyviä käytäntöjä. Sisäasiainministeriön julkaisuja 34/2010.

Tie turvallisempaan huomiseen. Sisäasiainministeriön julkaisu 29/2012


 
Julkaistu 24.1.2013