Etusivu » Hyvät käytännöt » Elinympäristö » Rakennetun ympäristön turvallisuus

Rakennetun ympäristön turvallisuus

Yhdyskuntien ja ympäristön suunnittelulla voidaan vaikuttaa rikollisuuteen ja turvallisuuteen. Tämä koskee kaupunkialueiden kaavoitusta, jolla määrätään ulkoiset puitteet alueen käytölle ja sitä käyttävien ihmisten vuorovaikutukselle. Se koskee myös yksittäisiä rakennuksia ja niiden pihoja ja pysäköintialueita sekä julkisia tiloja kuten katuja ja toreja ja puistoja. Niiden ulkoisista ominaisuuksista osaltaan riippuu, kuinka todennäköisesti niissä tapahtuu rikoksia ja kuinka turvalliseksi ihmiset ne kokevat.

Turvallinen kaupunki.fi -sivusto

Laajassa yhteistyössä toteutettu sivusto esittelee kattavasti rakennetun ympäristön turvallisuutta tukevia suunnitteluratkaisuja ja toimii työkalupakkina, josta suunnittelija voi poimia ideoita. Sivusto ohjaa myös pohtimaan turvallisuussuunnittelun haasteita eri näkökulmista ja ohjaa käyttäjän lisätiedon lähteisiin.

Turvallinenkaupunki.fi_-sivusto.pdf (pdf, 0.02 Mt)


Tampereen Muotialan asuinalue

Tampereen Muotiala on Suomessa ensimmäinen asuinalue, jonka suunnittelussa on hyödynnetty ns. CPTED-mallia (crime prevention through environmental design).

 
Julkaistu 5.2.2013